Ορθοφωνία και τεχνικές προφορικής παρουσίασης

Μάθε να Μιλάς και να Αφηγείσαι Καθαρά και Εκφραστικά.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους χρειάζονται αποτελεσματική επικοινωνία μέσω του λόγου καθημερινά και σε επαγγελματίες που η έκθεση στο δημόσιο λόγο αποτελεί μέρος της δουλειάς τους όπως:

Εκπαιδευτικοί, Εκφωνητές, Δημοσιογράφοι, Ηθοποιοί-Αφηγητές, Ξεναγοί, Πολιτικοί, Επιστήμονες-Ομιλητές σε συνέδρια,Υπεύθυνοι εταιρικών τμημάτων, Τραγουδιστές, Δικηγόροι κ.α.

Πολλές φορές όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον προσωπικά ή σε πολλούς δημόσια ή απλά αφηγούμαστε μια ιστορία , αντιλαμβανόμαστε ότι το μήνυμα δεν ¨περνάει¨ προς τα έξω. Ίσως γιατί οι άλλοι εστιάζονται κυρίως στον τρόπο που μιλάμε και λιγότερο στο περιεχόμενο του λόγου μας

Πως μπορούμε λοιπόν να μιλάμε καθαρά, με ευκρίνεια και εκφραστικότητα;
Πως μπορούμε να αφηγούμαστε ένα οποιοδήποτε κείμενο πειστικά, με το ανάλογο χρώμα και συναίσθημα;
Πως μπορεί η φωνή μας να έχει όγκο και ένταση χωρίς να κουραζόμαστε;
Πόσα ηχοχρώματα έχει η φωνή μας όταν μιλάμε και πως μπορούμε να επιλέξουμε το πιο κατάλληλο ανάλογα με την περίσταση;
Πως μπορούμε να γοητεύουμε με την φωνή μας όταν μιλάμε;

Τις απαντήσεις θα εξερευνήσουμε μαζί στους δύο κύκλους του σεμιναρίου: ¨Ορθοφωνία και Τεχνικές Προφορικής Παρουσίασης ¨

Στον Α’ κύκλο του σεμιναρίου διάρκειας 2 μηνών θα μάθουμε:

Να χρησιμοποιούμε τη διαφραγματική αναπνοή.
Θα εξερευνήσουμε τις δυνατότητες της φωνής μας μέσα από αυτοσχεδιασμούς και πολύ παιχνίδι.
Θα μάθουμε τους κανόνες προφοράς της ελληνικής γλώσσας.
Θα καταλάβουμε πως αρθρώνονται σωστά τα φωνήεντα και τα σύμφωνα και θα δουλέψουμε με ανάλογες ασκήσεις και πειραματισμούς.
Θα μάθουμε πως να επεξεργαζόμαστε σωστά ένα οποιοδήποτε γραπτόκείμενο ώστε να μπορούμε νααφηγηθούμε το περιεχόμενο του πειστικά, με ζωντάνια και εκφραστικότητα.
Θα εξερευνήσουμε τεχνικές παρουσίασης που αφορούν την οποιουδήποτε είδους δημόσια ομιλία, βασιζόμενοι και στις ατομικές ανάγκες των συμμετεχόντων στο σεμινάριο
Θα ανακαλύψουμε την έκταση και τις δυνατότητες της φωνής μας.
Θα ανακαλύψουμε τρόπους να χρωματίζουμε την φωνή μας ανάλογα με το περιεχόμενο της ομιλίας μας.

Εισηγήτρια: Μαρία Αράπογλου VoiceActress-Μουσικός-Μουσικοθεραπεύτρια

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια δύο μηνών, οι συναντήσεις θα είναι δυομισάωρες, κάθε Τετάρτη 20:00-22:30. Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου είναι 150,00 ευρώ (135,00 ευρώ φοιτητών/ανέργων).

Οι ημερομηνίες του σεμιναρίου είναι καθαρά ενδεικτικές.

Στον Β’ κύκλο του σεμιναρίου διάρκειας 2 μηνών

Θα τελειοποιήσουμε την διαφραγματική αναπνοή συνδυάζοντάς την πλέον πιο περίτεχνα με τα εκφραστικά στοιχεία του λόγου.

Θα βελτιώσουμε την άρθρωση μας ακόμα περισσότερο ώστε ο λόγος μας να έχει διαύγεια και καθαρότητα.
Θα εμβαθύνουμε σε τεχνικές παρουσίασης που αφορούν την οποιουδήποτε είδους δημόσια ομιλία, βασιζόμενοι και στις ατομικές ανάγκες των συμμετεχόντων στο σεμινάριο
Θα μάθουμε ποικίλους τρόπους να χρωματίζουμε την έκφραση μας και να επιλέγουμε συγκεκριμένο ύφος ανάλογα με το νόημα και το περιεχόμενο της ομιλίας μας.
Θα εξερευνήσουμε σε βάθος τα μουσικά χαρακτηριστικά του λόγου όπως ο ρυθμός, η τονικότητα, η έντασηη ταχύτητακαι η παύση.
Θαεμβαθύνουμε στην σωστή επεξεργασία ενός οποιουδήποτε γραπτούκειμένου, ώστε να μπορούμε να αφηγηθούμε το περιεχόμενο του πειστικά, με ζωντάνια και εκφραστικότητα.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα επαγγελματικής ηχογράφησης της φωνής του καθένα από τους συμμετέχοντες, με κείμενο τις επιλογής του, και το δείγμα θα του δοθεί για προσωπική χρήση.