Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Εταιρία Ελλήνων Συγγραφέων
Εθνικό Θέατρο
Εταιρία Προστασίας Συγγραφικού Δικαιώματος
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών
Υπουργείο Πολιτισμού
Εταιρία Ελλήνων Σκηνοθετών
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας